De Bolder

Verbonden in beweging

De Bolder

Op de eerste verdieping van het voormalige Dr. Engelsoord in Maasbracht is in het najaar van 2018 een kleinschalige
woonvorm gerealiseerd door het zorgondernemersechtpaar Suzanne en Jeffrey Gielkens.

De etage genaamd 'De Bolder' is een vernieuwend initiatief waar in een huiselijke omgeving, 24-uurs verblijf geboden wordt
aan senioren met somatische (lichamelijke) problemen en/of sprake is van dementie (geheugenproblemen).

'De Bolder' bestaat uit 25 appartementen voor permanente bewoning en 3 appartementen voor tijdelijk verblijf. Alle 28 appartementen beschikken over een zit/slaapkamer, een keukenblok en een sanitaire ruimte bestaande uit douche en toilet. Er zijn twee sfeervolle huiskamers aanwezig, voorzien van een keuken. In deze huiskamers vinden activiteiten plaats. Familieleden en mantelzorgers worden uitgenodigd om te participeren in de dagelijkse gang van zaken en bij het meedenken over de invulling van de dag. Naast de dagelijkse activiteiten binnen 'De Bolder' zoeken we ook actief de samenwerking op met partijen buiten 'De Bolder'. Zo willen we tot een breed aanbod van activiteiten komen voor de bewoners en de binding met de gemeenschap behouden.


Wonen binnen De Bolder

Om in 'De Bolder' te kunnen wonen, dient men te beschikken over een geldige indicatie afgegeven door het Centrale Indicatieorgaan Zorg (CIZ), die recht geeft op zorg met verblijf. De keuze dient dan gemaakt te worden voor een Volledig Pakket Thuis (VPT). Het Volledig Pakket Thuis, dat wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), omvat naast zorg ook recht op dagbesteding, maaltijden en schoonmaak van het appartement. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg.

Bewoners binnen 'De Bolder' betalen huur-, service-, en woonkosten. De appartementen binnen 'De Bolder' zijn voorzien van vloerbekleding, vitrage en een hoog/laag bed. Het appartement kan verder ingericht worden met eigen vertrouwde spullen.

Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wenst te ontvangen, nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier. In een persoonlijk gesprek informeren we u graag nader.