De Bolder

Verbonden in beweging

Zorgondernemersechtpaar Suzanne en Jeffrey Gielkens

De Bolder is een initiatief van het zorgondernemersechtpaar Suzanne en Jeffrey Gielkens. 

Zij zijn ieder ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Jeffrey heeft een verpleegkundige achtergrond met managementervaring en Suzanne een welzijnsachtergrond. Het initiatief om de kleinschalige woonvorm 'De Bolder' te realiseren komt voort uit hun overtuiging dat zorg voor ouderen, die geconfronteerd worden met beperkingen en verlies, persoonlijker kan. Zij hebben de keuze gemaakt om "zelf aan het roer te staan en eigen koers te bepalen" om hun initiatief te kunnen realiseren. Ze willen een omgeving creëren waarin naar bewoners, familieleden/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers geluisterd wordt. 

De aandacht gaat uit naar het realiseren van wensen en behoeftes.  


Powered by Proteion

'De Bolder' en Proteion werken samen in een strategisch partnerschap. Ze bundelen hun krachten en benutten elkaars sterkten. Zo realiseren ze samen deze hoogwaardige, kleinschalige woon- en zorgvoorziening in Maasbracht, dichtbij de mensen en aansluitend op hun unieke wensen en behoeften. 'De Bolder' draagt ondernemerschap en vernieuwingskracht bij, Proteion voegt kennis, expertise en ondersteuning toe. Samen staan ze garant voor professionele, hoogwaardige zorg- en dienstverlening en verenigen het beste van twee werelden.

Met De Bolder werkt Proteion onder meer samen op het gebied van zorginkoop, klantcontact, kwaliteits- en ict-systemen, hr, huisvesting en concerninkoop.